Κεραμικά τακάκια φρένων

  • Ceramic brake pads, long lasting and no noise

    Κεραμικά τακάκια φρένων, μεγάλης διάρκειας και χωρίς θόρυβο

    Τα κεραμικά τακάκια φρένων είναι κατασκευασμένα από κεραμικό πολύ παρόμοιο με τον τύπο κεραμικού που χρησιμοποιείται για την κατασκευή αγγείων και πλάκες, αλλά είναι πιο πυκνά και πολύ πιο ανθεκτικά. Τα κεραμικά τακάκια φρένων έχουν επίσης λεπτές ίνες χαλκού ενσωματωμένες μέσα τους, για να αυξήσουν την τριβή και τη θερμική αγωγιμότητα.