Κεραμικά τακάκια φρένων

  • Κεραμικά τακάκια φρένων, μεγάλης διάρκειας και χωρίς θόρυβο

    Κεραμικά τακάκια φρένων, μεγάλης διάρκειας και χωρίς θόρυβο

    Τα κεραμικά τακάκια φρένων είναι κατασκευασμένα από κεραμικό πολύ παρόμοιο με τον τύπο του κεραμικού που χρησιμοποιείται για την κατασκευή αγγείων και πιάτων, αλλά είναι πιο πυκνά και πολύ πιο ανθεκτικά.Τα κεραμικά τακάκια φρένων έχουν επίσης λεπτές ίνες χαλκού ενσωματωμένες μέσα τους, για να βοηθήσουν στην αύξηση της τριβής και της θερμικής αγωγιμότητας.